ARTSYMBOL

VÄLKOMMEN TILL        ARTSYMBOL 

          

BILD OCH SYMBOLTERAPI

            BILDTERAPI

           en psykodynamisk skapande process

Varje känsla har en färg en form ett språk - ordlöst

VI ÄR KREATIVA I GRUPP ELLER ENSKILT

FÖLJS AV EN REFLEKTION

BILDTERAPI

I det yttre skapandet kan vi göra vår inre föreställningsvärld synlig. Här får tankar, föreställningar, minnen och drömmar bli synliga.

 

Bildterapi är ett sätt att nå bortom orden, det skrivna och talade.

Det ordlösas språk. Det ännu inte kända eller medvetna.

 

I den skapande processen ligger möjligheten för utveckling och helande.

 

Bildterapeuten är vittnet, den som håller processen och ramen. Klienten är tolkaren och experten.

 

DRÖMMAR/SYMBOLER

Genom våra nattliga drömmar kommer vi i kontakt med den inre delen av oss själva, den skapande resursen.


Här finns en arena det omedvetna kan spela på, där det kan ta plats.


Det omedvetna hjälper oss att hitta våra resurser, hjälper oss att förstå våra sammanhang och mönster.

Här finns också ”skuggan”, den som jagar oss och vill bära fram förändringar och hjälpa oss att hitta oss själva, drömmen blandar vår historia med det liv som är just nu.

RESULTAT

Att möta våra rädslor och låta dom transformeras gör att vi kan leva ett ärligare liv.


Det du och jag ser genom bilden, eller andra kreativa utryck är den yta som är möjlig att betrakta och förhålla sig till, det är där den kan speglas och bli tydlig.


Det tidigare okända blir känt och uppmärksammas.


Det är som om en rustning som faller av och du kan bli mer ärlig med dig själv.


Det som gömdes i skuggan har nu blivit synligt.

MARION FALK

ARTSYMBOL

Bildterapeut, symbolpedagog och keramiker.


Utbildad på Niarte Bildinsitut, Symbolon och Skyros Center.


Arbetat med konstnärlig och hantverksmässig utbildning och hantverk.

Undervisar i bildterapi och leder grupper med fokus på drömmar och symboler.


Tar emot klienter för egenterapi eller i grupp.

Har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika typer av sammanhang.
 

              Galleri

Copyright © Alla rättigheter förbehållna